Bezpłatne kursy zawodowe i językowe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
 

Ucz się bezpłatnie języka angielskiego lub niemieckiego, zdobywaj kwalifikacje zawodowe i odbieraj stypendium za udział w szkoleniach.

Szkoła Języków Obcych Freedom School
w okresie od 1 września 2020 do 30 kwietnia 2021

realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

“Aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego poprzez staże, szkolenia i kursy.”

Dofinansowanie projektu wynosi 416 434,19 PLN

W ramach Projektu oferujemy Bezpłatne kursy:

 • kurs komputerowy  około 100 h (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys. 8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia)
 • język angielski/niemiecki  około 100 h (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys.8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia)

Kursy zawodowe (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys.8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia) – liczba godzin zależy od rodzaju kursu

 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • kurs pracownika do spraw rachunkowości i księgowości
 • brukarz
 • magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 • operator koparko-ładowarki
 • pracownik ochrony
 • lub inne kursy po uzgodnieniu

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje z tego tytułu STYPENDIUM!!

oraz możliwość otrzymania 3 miesięcznego stażu z wynagrodzeniem ! (liczba staży ograniczona)

Skorzystać mogą osoby:

 • zamieszkujące na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 • w wieku 30+
 • bezrobotne (rejestracja w Urzędzie Pracy NIE jest wymagana)
 • pracujące na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych
 • osoby pracujące ubogie

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły 61 426 39 43