Przygotowanie do certyfikatów FCE, CEA, TELC

Zdobądź jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka obcego!

Język angielski

Cambridge English : First, znany również jako First Certificate in English (FCE), zdawany na poziomie B2. Oficjalnie uznawany przez uniwersytety, pracodawców i Rządy na całym świecie.

Cambridge English: Advanced (CAE) zdawany na poziomie C1. Stanowi potwierdzenie doskonałej znajomości języka. Egzaminy Cambridge English są uznawane przez ponad 12,000 organizacji na całym świecie.

TELC jest systemem egzaminów stworzonym w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest zdawany na 5 różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, w 9 językach: angielskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, tureckim i włoskim. W egzaminach tych największy nacisk kładzie się na umiejętności komunikacji, sprawdzanej pod kątem porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego.

Zapytaj o kurs