Direct Method

FREEDOM SCHOOL Damian Królicki jest certyfikowaną placówką,
uczącą metodami DIRECT METHOD oraz DIRECT KIDS (Kids English).

Głównym celem DIRECT METHOD oraz opartej na jej założeniach KIDS ENGLISH jest nauczenie umiejętności komunikacji w języku obcym. Dzięki używaniu podczas zajęć głównie języka mówionego, możemy wykształcić odpowiednie odruchy językowe. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

 

Direct Method (dla dorosłych i młodzieży)

Podczas zajęć największy nacisk kładziemy na warsztat i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Dlatego uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych, oczywiście w zakresie wprowadzonego wcześniej słownictwa.

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej efektywnym sposobem nauki. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań. Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału.

Dodatkowym wspaniałym uzupełnieniem podręczników do nauki jest platforma e-learningowa, do której mamy dostęp po zalogowaniu się. Co bardzo istotne w dzisiejszym świecie to fakt, że platforma funkcjonuje również z poziomu takich urządzeń jak smatrfon czy tablet, dzięki czemu mamy w każdym momencie dostęp do naszego kursu.

DIRECT KIDS (Kids English) – dla dzieci

Kids English to wszystkie zalety DIRECT METHOD w wydaniu dla dzieci. Dzięki temu młodzi odkrywcy mogą wyruszyć w krainę języka angielskiego. Zdobywają nowe umiejętności szybko, skutecznie, w przyjemnej i stymulującej do nauki atmosferze.

Zajęcia prowadzone metodą Kids English są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, ponieważ dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku. Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim. I to nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.

Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych. Duża dynamika zajęć sprawia, że mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu.

Specjalnie skonstruowany system powtórek i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. Całość przeplatana jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia metodą KIDS ENGLISH.

Zapytaj o kurs

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wypełnij prosty formularz a skontaktujemy się z Tobą.