Happy Easter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Kochani!

Ostatnie miesiące rzuciły nowe światło na  wspólne przeżywanie świąt.
Bycie razem jest trudniejsze i bardziej wymagające, ale też potrzebne i ważne jak nigdy wcześniej.
Dlatego właśnie z życzymy Wam głębokiego wejścia w wydarzenia ostatnich ziemskich dni Jezusa.
Stając razem w naszej różnorodności, chciejmy w Jego w czynach i słowach odkryć zbawczą miłość i nadzwyczajną bliskość…

Dear students, teachers and the administrative staff!

Recent months have shed a new light on the way we are sharing religious festivals. Being together is more difficult and demanding but at the same time more needed and important than ever before. And that is why we would want you to reexperience the last earthly days of our Lord Jesus Christ anew. Although we might  differ In our approach to life, we should seek to rediscover the redeeming love and extraordinary closeness In His deeds and words.

 

P.S. Jeśli chcesz nauczyć się składać życzenia po angielsku podczas różnych okazji oraz swobodnie komunikować się w języku angielskim sprawdź naszą ofertę kursów dla dorosłych.