Europejski Dzień Języków

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Europejski Dzień Języków.

W 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków, z inicjatywy Unii Europejskiej, dzień 26 września ustanowiony został jako Europejski Dzień Języków.

Z okazji tego święta gościliśmy na antenie Radia Gniezno, żeby opowiadać o językach europejskich których uczymy we Freedom – Kursy Językowe.

Posłuchaj audycji.

Zadaniem tego święta jest zwrócić uwagę na to, jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

Jego celem jest również promocja różnorodności językowej i kulturowej, która stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi nacjami.

Ma za zadanie także zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W UE funkcjonują obecnie trzy alfabety i 24 języki urzędowe. Wg szacunków obecnie na terytorium Unii Europejskiej żyje co najmniej 175 narodowości.

Zasadę różnorodności językowej wyraża art. 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Poszanowanie praw osób należących do mniejszości jest podstawową zasadą Karty. Zakazuje ona dyskryminacji osób należących do mniejszości i domaga się poszanowania różnorodności kulturowej, religijnej i językowej w całej Unii.